MONITOR OFICIAL LOCAL

Statutul comunei Bălcăuți

Regulamentele procedurilor administrative
 – Regulament de Ordine Interioara
 – ROF

Hotararile Consiliului Local

Dispozițiile Primarului – cu caracter normativ

Publicații de căsătorie

Documente și informații financiare

Alte documente